Sol Yapışkan Reklam 600×130
Sağ Yapışkan Reklam 600×130

BAKAN ÖZLÜ’DEN ÜNİVERSİTELERE ÇAĞRI

361

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek hizmet binası olan Dr. Talat Bahçebaşı Hizmet Binası’nın açılışına katıldı. Bakan Özlü, burada yaptığı konuşmada “Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak en önemli erguman sanayidir” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ek hizmet binasının açılışına katıldı. Açılışa Bakan Özlü’nün yanı sıra Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nigar Çakar, AK Parti İl Başkanı Hikmet Keskin, rektör yardımcıları, daire amirleri ve davetliler katıldı.

Bakan Faruk Özlü, hastanede açılışında yaptığı konuşmada “Bünyesinde çok sayıda poliklinik, ünite ve laboratuvar bulunan yeni binanın; üniversitemize ve tüm Düzcelilere hayırlı olmasını diliyorum. Bugün açılışını yapacağımız bu binada verilecek sağlık hizmetleri, Türkiye’nin gerçekleştirdiği sağlık devriminin önemli bir halkasını oluşturacak. 2003 yılında başlattığımız, sağlıkta dönüşüm programında, çok önemli mesafeler kat ettik. Devletimizin sağlık alanında yaptığı toplam harcama; 2002 yılında 13,5 milyar Lira iken, 2017 yılında 110 milyar liranın üzerinde sağlık harcaması yapılmıştır. 2002 Yılında Sağlık Bakanlığı’na ayrılan bütçe 2,2 milyar TL iken, 2018 yılında, Sağlık Bakanlığı’nın bütçesi yaklaşık 38 milyar TL`ye yükselmiştir. Hastane sayımız, birinci basamak sağlık tesisi sayımız, yatak sayımız ve sağlık personeli sayımız; son 16 yıl içinde katlanarak büyümüştür. Özellikle hastane yatak sayısında, 2002 yılından bu güne 10 kat artış sağlanması, tesadüf değildir. Nasıl ki bilimde, teknolojide, sanayide ve dolayısıyla ekonomide büyük hedefler koyduysak; sağlıkta da büyük hedefler koyduk ve o hedeflere adım adım ulaştık.  Bu çerçevede; üniversitelerimizin ve üniversite hastanelerimizin yeri ve önemi çok büyüktür” dedi.

“Üniversitelerimiz klasik bakış açısından kurtulmalıdır”

Bakan Özlü, üniversitelerin teknoloji üretmeye başlaması gerektiğine dikkat çekerek “Üniversitelerimizin, sağlıkta ve diğer alanlarda; artık klasik bakış açılarından uzaklaşıp, çağın gereklerine göre pozisyon almaları şarttır. Üniversiteler; bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi teknolojiye transfer eden zeminler olmalıdır. Biz, Bakanlık olarak, tüm üniversitelerimize ısrarla bir çağrıda bulunduk. Üniversitelerimizin, ARGE ve İnovasyona önem vermelerini istedik. Bu yönde, kendilerine her türlü desteği vereceğimizi, açıkça söyledik. Bu amaçla yaklaşık 1,5 yıllık bir süreç sonunda, üniversitelerimiz için model oluşturacak araştırma üniversitesi statüsünü geliştirdik. Araştırma üniversiteleri; eğitimde yakalamak istediğimiz standardın adıdır. Bu doğrultuda, üniversitelerimizin de, kendilerini yeniden gözden geçirmelerini istiyoruz. Bilim, teknoloji, ARGE ve İnovasyon yarışında; Düzce Üniversitesi’nin, ön saflarda yer almasını ümit ediyorum. Sadece hastanesiyle değil, bilim ve teknoloji alanındaki çalışmalarıyla, hem bölgenin hem de ülkemizin gözde kurumlarından birisi olmasını bekliyorum. Düzce, buna hazırdır. Düzce’yi bilim ve teknoloji merkezi haline getirmek için, 1 teknopark, mevcut OSB’lere ilave olarak 2 yeni OSB ve 1 de genişleme alanı yaptık. Düzce’de Bilim Merkezi kurma çalışmalarımız, devam ediyor.  İlimizdeki ARGE merkezi sayımız 8’e ulaştı. Düzce’nin bilim, sanayi ve teknoloji altyapısını büyük oranda tamamladık. Ama bunların hepsi fiziksel altyapılardır. Bu altyapının üstünde; bilimin ve teknolojinin yükselmesini istiyoruz. Dolayısıyla; bundan sonra, asıl görev üniversitemize düşüyor. Biz hükümet olarak, Bakanlık olarak, bu anlamda her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Üniversitelerimizin de bizimle aynı dili konuşmasını, bilim ve teknoloji odaklı üretimi ön plana almasını bekliyoruz. Kampüslerin ve binaların dışına çıkan; bir eli bilimde ve sanayide, diğer eli hayatın içinde bir üniversite istiyoruz. Aynı şekilde; Düzce’ye güç ve enerji katan, binalarının içini teknoloji ile dolduran, nicelik değil nitelik için uğraş veren bir Düzce Üniversitesi istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak en önemli argüman sanayidir”

Bakan Özlü, sanayinin önemine dikkat çekerek “Ülkemizi 2023 hedeflerine ulaştıracak olan en önemli enstrümanımız, sanayimizdir. Yüksek sanayi performansımız, 2018 yılında da, artarak devam edecektir. Dün açıklanan rakamlara göre; sanayi üretim endeksimiz, geçen yılın aynı ayına göre, % 12 artmıştır. Son bir yılda ise; sanayi üretimimiz, % 12,8 artış göstermiştir. Türkiye; sanayinin gücüyle büyümeye devam etmektedir. Güçlü sanayi demek, güçlü Türkiye demektir. Ülkemizin sanayide kat ettiği mesafeyi gösteren bir diğer güzel gelişme ise; sanayide üretilen ürün çeşitliliğidir.Türkiye, sanayide üretilen ürün çeşitliliği bakımından Avrupa’da 7. Sıraya yükselmiştir. Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesinde yer alan 3 bin 836 ürünün, 2 bin 982’sini, yani % 78’ini üretebiliyoruz. İnşallah, önümüzdeki 5 sene içinde, Avrupa’da üretilen bütün sanayi ürünlerinin, % 100’ünü üretmiş olacağız” dedi.

“Türkiye yerli ve milli sanayiyi kalkınma politikası olarak benimsedi”

Bakan Özlü, yerli ve milli sanayinin önemine dikkat çekerek “Bildiğiniz gibi; yüksek teknolojili ürünlerin ihracattaki payımızı artırmak için kurulan; Yerlileştirme Yürütme Kurulu, çalışmalarına başlamıştır. Bu kurul; yerli ve milli sanayimize bakışımızın, en somut ifadesidir. Türkiye artık, yerli ve milli üretimi; bir sanayi politikası ve bir kalkınma politikası olarak benimsemiştir. Sanayide ve üretimde yerli ve milli olmak, bizim nazarımızda bir istikbal ve beka meselesidir. Nasıl ki, Zeytin Dalı Harekâtında milli ve yerli imkânlarımızdan güç alarak düşmanla mücadele ediyorsak, sanayi savaşında da, yerli ve milli üretimimizle galip geleceğiz. Yerli sanayide tarihi adımlar atacağız. Başlangıç olarak, ithalatımızda 15 milyar dolarlık paya sahip, 43 ürünü yerlileştirmek için teşviklerimizi başlattık.            Katma değerini 10 yılda, 2 katına çıkaracak, 5 odak sektör belirledik.      Bu sektörler; Kimya ve İlaç sanayi, gıda sanayi, elektronik ürünler, makine ve teçhizat, motorlu kara taşıtları sektörleridir” ifadelerini kullandı.

“Bilişim ve yazılımı teşvik kapsamına aldık”

Bakan Özlü, son olarak şu ifadelere yer verdi; “Ayrıca tüm bu sektörlerle ilişki içinde olan, bilişim ve yazılımı da teşvik kapsamına aldık. Bu sektörlerde yer alan ürünleri; vergi indirimi, kaynak tahsisi, teşvik ve muafiyetlerle destekleyeceğiz. Başta KOSGEB olmak üzere, bütün kaynaklarımızı, yerli ve milli üretim için seferber edeceğiz.”

Bunları da beğenebilirsin
Yorumlar