BAYRAK1

BERBER VE KUAFÖRLER YENİ KURALLARLA PAZARTESİ AÇILIYOR!

3
Düzce Valiliği İl Olağanüstü Umumi Hıfzıssıhha meclisi bugün yapılan toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Pazartesi günü başlayacak olan yeni uygulamalar ile bir takım tedbirlerde kısıtlamalar kısmen kaldırıldı.
Düzce Valiliği tarafından İl Olağanüstü Hıfzıssıhha Meclisi bugün yapılan toplantının ardından aldığı ararları duyurdu. Valilik tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
KUAFÖRLER BU UYARILARA DİKKAT!
25/03/2020 tarihli 2020/12 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 2 No’lu karar 11.05.2020 tarihi itibariyle iptal edilerek; berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. faaliyet ruhsatı olan iş yerlerinin aşağıda belirtilen kurallar çerçevesinde 11 Mayıs 2020 Pazartesi günü sabah 09.00 itibariyle faaliyetlerine başlamasına;
a. Bu iş yerleri saat 09.00-21.00 saatleri arasında faaliyet yürütebilecektir.
b. Bu iş yerlerinde müşterilere randevu sistemiyle hizmet sunumu esas olacaktır.
c. Bu iş yerleri aynı anda yan yana iki koltukta müşteri kabul edemeyecek, muhakkak bir koltuk dolu bir koltuk boş olacak şekilde hizmet verebileceklerdir.
d. Randevularda kayma yada hizmette gecikme olabileceği hususu göz önüne alınarak iş yeri içinde en fazla bir müşterinin beklemesine müsaade edilecektir.
e. Belirlenen kriterler dışında iş yeri içine müşteri kabul edilmeyecektir. Ancak hava şartlarına göre randevusuz gelen müşteriler iş yeri dışında ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmek, maske takmak şartı ile bekleyebileceklerdir. Bu iş yerleri içine hizmet alan ve bekleyen olmak üzere içeri kabul edecekleri maksimum müşteri sayısını iş yerinin giriş kısmına herkes tarafından görünebilecek şekilde asacaklardır.
f. İş yerinde çalışanlar muhakkak surette maske kullanacaktır. Müşteriler ise işlem süresince maske kullanacak ancak yapılacak işlemin özelliğine göre maskeyi çıkarabileceklerdir.
g. Müşteriye yönelik işleme başlamadan önce mutlaka müşterinin oturacağı, temas edebileceği tüm alanlar ile zeminin temizliği/dezenfeksiyonu yapılacak, her işlem sonrasında bu temizlik işleminin tekrarlanması sağlanacaktır.
h. Müşteriye yönelik işleme başlanmadan önce çalışanlar müşterinin görebileceği şekilde ellerini dezenfekte edecekler yada her müşteri için ayrı olmak üzere steril eldiven kullanacaklardır. Eldiven kullanılacak ise eldiven değişikliğinin yapıldığı müşteriye gösterilecektir.
i. Müşteriye hizmet sunulması esnasında kullanılan tüm malzemeler hizmet sunumuna başlamadan önce temizlik, dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi uygulanacaktır. Bu işlem her müşteri için tekrarlanacaktır.
j. Saç kesimi, yıkama, boyama vb. hizmetler esnasında kullanılan havlu, önlük gibi malzemeler tek kullanımlık malzemeler olacak, ya da her müşteri için ayrı malzeme olması (kişiye özel havlu, önlük vb.) sağlanacaktır. Hizmet alan müşteri için kullanılan malzemeler gerekli dezenfeksiyon, sterilizasyon sağlanmadan kesinlikle başka müşteride kullanılmayacaktır. İsterlerse kendi kişisel havlu, tarak vb. malzemelerini yanlarında getirebilecekleri hususu randevu aşamasında müşterilere bildirilecektir.
k. Berberlerde jilet/ustura ile sakal tıraşı yapılması hizmeti geçici süreliğine verilmeyecek, ancak sakal tıraşı makine ile kısaltılma şeklinde yapılabilecektir.
l. Bayan kuaförleri ve güzellik merkezlerinde, cilt bakımı, makyaj ve kalıcı makyaj hizmetleri geçici süreliğine verilmeyecek, bunların dışındaki faaliyetlere devam edilebilecektir.
m. Saç kesimi esnasında yüz ve baş bölgesinde kalan kesilmiş saçların ve kullanılan araç ve gerecin geçici süreliğine temizlenmesi için kullanılan ‘Ense Fırçası’nın kullanımı, (anılan malzemenin dezenfekte edilmesinde yaşanan sıkıntılar ve çok fazla yere/yüzeye temas etmesi nedeniyle) geçici süreliğine durdurulacaktır.
n. Bu işyerlerinde yiyecek ve içecek ikramında bulunulmasına geçici sürekliğine izin verilmeyecektir.
o. Günlük olarak iş yerine gelen tüm müşterilerinin isim, soy isim ve telefon numaraları ile tarih ve saatini kayıt altına alınacaktır (Bu veriler vaka/temaslı takibi açısından kullanılacaktır).
p. İl Sağlık Müdürlüğünce kurulan ekip tarafından belirlenecek alanda filyasyon taraması yapılacaktır.
Berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yerlerin iş yerlerinde 18-20 yaş arasındaki çalışanların 03.04.2020 tarihli ve 6235 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile düzenlenen 81 ilimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olan vatandaşlarımızın geçici olarak sokağa çıkma kısıtlanmasından 05.04.2020 tarih ve 6238 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi kapsamında muaf olduklarından dolayı işyerleri ile illiyetlerini gösteren belgeyi ibraz etmeleri koşuluyla başkaca bir işleme gerek kalmaksızın izinli sayılmasına,
Faaliyetlerinin sınırlandırılması nedeniyle iş yerlerinin bulunduğu yerlerden başka illere giden berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför vb. iş yeri sahipleri ve çalışanlarının şehir giriş/çıkış kısıtlaması bulunan 24 ilimize giriş/çıkış yapabilmesine (anılan iş yerlerinden biri ile illiyet bağını gösteren iş yeri ruhsatı, SGK kayıt belgesi vb. belgelerden birinin ibraz edilmesi şartı ile) seyahat izin belgesi aranmaksızın izin verilmesine,
16/04/2020 tarihli 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 13 No’lu ”İlimiz genelinde 17 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren ikinci bir karara kadar her hafta sonu (cuma saat 24.00 ila pazar saat 24.00 arası) ve resmî tatil günlerinde geçerli olacak şekilde, aşağıda belirtilen istisnalar dışında tüm iş yeri ve işletmelerin kapatılması” kararının anneler günü nedeniyle 09 Mayıs 2020 Cumartesi günü uygulanmamasına,
10/04/2020 tarihli 2020/21 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 10 No’lu kararın d bendinin 08/05/2020 tarihi saat 24:00 itibariyle iptaline,
10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle 09.05.2020 Cumartesi günü kuyumcuların, 09.05.2020 Cumartesi günü ve 10.05.2020 Pazar günü ise çiçekçilerin açık kalmasına, iş yeri içinde sosyal mesafe kurallarına riayet edilmesine, çalışanların ve müşterilerin maske takmasına,
27/03/2020 tarihli 2020/14 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 1 No’lu karar 11.05.2020 tarihi itibariyle iptal edilerek; İl, ilçe ve beldelerimizdeki mahalle/semt pazar yerlerinde giyim, oyuncak, çiçek, fide, dış mekan süs bitkisi, zücaciye/nalburiye vb. ihtiyaç malzemelerinin satışına getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına, pazar yerlerinde anılan malzemelerin satışını yapacak pazarcı esnafının mevcut pazar yerleri için getirilen her bir satış yeri (tezgah/sergi) arasında en az 3 metre mesafe olması şartına uymasına, pazarcı esnafının ağız ve burnunu kapatacak şekilde maske kullanması tedbirleri başta olmak üzere belirlenen tüm kurallara uymasına,
İlimiz genelinde hafta içi 07:00-20:00 saatleri arasında toplu taşıma seferlerinin yapılmasına ve bu seferlerde yığılma olmaması için ilgili belediye başkanlıklarınca gerekli tedbirlerinin alınmasına,
30.04.2020 tarihli 2020/26 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 2 No’lu karar 11.05.2020 tarihi itibariyle iptal edilerek; Yığılca İlçesi genelinde merkez ve köylerde hareketliliğin en aza indirilmesi için Yığılca Merkez İlçe ve bağlı köylerde yaşayan vatandaşlara 30.04.2020 Perşembe günü saat 24:00’den itibaren 14 gün süreyle uygulanan ev izolasyonunun 11.05.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle sonlandırılmasına ve izolasyon süresince kapatılan tüm iş yeri ve işletmelerin 11.05.2020 tarihi itibariyle faaliyete açılmasına; 16.04.2020 tarihli 2020/23 sayılı İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nda alınan 19 No’lu karara istinaden Yığılca ilçe sınırlarından karayolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) il merkezine yapılacak tüm giriş/çıkışların kısıtlaması devam etmektedir,
1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddeleri gereği; ilgili işyerlerinde çalışacak kişilerce alması zorunlu olan “Hijyen Eğitim Belgesi”, COVID-19 önlemleri kapsamında kurs vb. açılamaması nedeni ile alınamadığından bu kişilerin, yetkili sağlık kuruluşundan (OSGB’lerden) alacakları bulaşıcı hastalık taşımadığına dair “Portör Muayene Raporlarının”, iş bu önlemler kalkıncaya kadar geçici olarak Hijyen Eğitim Belgesi yerine kabul edilmesine,
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun aldığı kararlara uyulmaması halinde ve her seferinde ayrı ayrı olmak üzere;
a. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. maddesi gereğince 3.150,00 TL,
b. Kabahatler Kanunu’nun 32. maddesi gereğince 392,00 TL, idari para cezası uygulanmasına,
c. Türk Ceza Kanunu’nun Bulaşıcı Hastalıklara İlişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan “… yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi, iki aydan bir yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” hükmü uyarınca, bu hükme uymayan kişilerin, haklarında gerekli adli işlemler takdir ve ifa edilmek üzere adli makamlara bildirilmesine,
d. İşyerleri ve firmalar hakkında ilgili mevzuat uyarınca gerekli yaptırımların uygulanmasına,
Alınan kararların Valilik, Belediye, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri, Belde Belediyeleri ile İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına;
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulumuzca, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 27. ve 72. maddeleri uyarınca, 08.05.2020 tarihinde oybirliği ile karar verilmiştir.
Bunları da beğenebilirsin
Yorumlar
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+