DÜZCE SANAYİCİSİNİN TALEPLERİ BAKAN YARDIMCISINA İLETİLDİ!

23

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Şahin ve Düzce 1. OSB
Yönetim Kurulu Başkanı Selim Yirmibeşoğlu Sanayi Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede’yi
ziyaret etti.

Ziyarette; Sanayi Bakanı Hasan Büyükdede’ye sanayicilerimizin vergi ve faiz yükünün
azaltılması hakkındaki talepleri ileten Şahin; “Yaşanan pandemi süreci hem üretimde bazı
aksaklıklara neden olmuş, hem de ülkemizin en önemli ekonomik verisi olan ihracata olumsuz
etkileri olmuştur. Devletimizin açıklamış olduğu ekonomik önlemlerin yanı sıra Eximbank ve
diğer kamu kaynakları da ihracatçılarımıza destek olmuştur. Sanayicilerimizin beklentisi bu
zorlu dönemde devletimizin ihracat ürünlerine uyguladığı komisyon konusunda da indirime
gitmesi olacaktır. Aynı zamanda; sanayicilerimizin vergi ve faiz yükünün azaltılması,
üretimin devamı için önemli bir adım olacaktır. Yine, yerli ve millileşme politikalarımız
çerçevesinde; yerli makine kullanımın KOSGEB aracılığıyla teşvik edilmesi, ithalat miktarı
yüksek stratejik ara malların yerli üretiminin teşvik edilmesi sanayicilerimizin üretim gücünü
arttıracaktır” ifadelerini kullandı.

Bunları da beğenebilirsin

Yorumlar