850 BİN ESNAF GELİR VERGİSİNDEN MUAF TUTULACAK!

21
Ekonomi Reform Paketi kapsamında, basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutulacak.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan “Ekonomi Reformları” için hazırlanan kitapçık, Hazine ve Maliye Bakanlığının internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, reformlar için “Salgın sonrası dönemin ekonomik yapılanmasına uygun, sürdürülebilir, güçlü ve kaliteli büyümeye erişim” ana hedefi belirlendi.

Reform paketinin temel amaçları ise “Makroekonomik istikrarın temini”, “Rekabetçi üretim ve verimlilik artışları” ile “Şeffaf, öngörülebilir ve hesap verilebilir yönetişim” oldu.

Kitapçığa göre, “makro ekonomik politikalar” ve “yapısal politikalar” olmak üzere iki ana reform alanı bulunurken her iki ana hedef altında 5’er başlık belirlendi.

“Makro ekonomik politikalar” kapsamında kamu maliyesi, fiyat istikrarı, finansal sektör, cari açık ve istihdam yer alırken, “yapısal politikalar” kapsamını ise kurumsal yönetişim, yatırımların teşvik edilmesi, iç ticaretin kolaylaştırılması, rekabet ile piyasa gözetimi ve denetimi başlıkları oluşturdu.

“Kamu maliyesi” başlığında “güven ve istikrara dayalı mali disiplin temel öncelik” olarak belirlenirken “risklere karşı güçlü bir kamu maliyesi yapısı oluşturulması” amaçlandı ve bu başlık altında 6 hedef yer aldı.

Bütçe hazırlık sürecinin sadeleştirilmesi kapsamında Orta Vadeli Program (OVP) ve Orta Vadeli Mali Plan (OVMP) tek bir belge haline getirilecek.

Bütçe uygulama sonuçlarını, kamu mali politikası gelişmelerini ve hedeflerini içeren “Kamu Maliyesi Raporu” üçer aylık dönemler itibarıyla kamuoyu ile paylaşılacak. Özel hesap uygulamaları, hizmetin niteliği gereği acil ve zorunlu olanlarla sınırlandırılacak, bu kriterleri karşılamayan uygulamalar kademeli olarak kaldırılacak. Döner sermayeler 2022 yılı bütçesinden başlamak üzere aşamalı olarak merkezi yönetim bütçesine dahil edilerek bütçe hakkının kapsamı genişletilecek. Döner sermaye işletmeleri gözden geçirilecek, verimli olmayan döner sermaye işletmeleri kapatılacak. Yerel yönetimlerin borç stokunun artmasını önleyecek ve borç sürdürülebilirliğini sağlayacak düzenlemeler yapılarak mali disiplin güçlendirilecek.

Soysal yardımların etkin bir biçimde dağıtılması için, sosyal yardım verilerinin tamamı (belediyelerce verilenler de dahil olmak üzere) Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi’ne entegre edilecek.

Kamuda taşıt alımı ve kiralanması, temsil ve ağırlama gibi harcama alanlarına katı sınırlamalar getirilecek.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bir gereği olarak, kamu kurumlarının teşkilatlanması yönetim verimliliği ve etkinliği dikkate alınarak daha da güçlendirilecek.

Kamu personeline dair iş ve işlemlerin tek bir idare tarafından yürütülmesi sağlanacak.

Kamu kurumlarının yurt dışı teşkilatları etkililik ve verimlilik ilkeleri çerçevesinde gözden geçirilecek.

Hazinenin kullanımı dışında kalan kurumların hesabı, Tek Hazine Kurumlar Hesabı sistemine aktarılacak ve nakit yönetimi verimliliği artırılacak.

Toplam borç stoku içinde döviz cinsi borçların payı azaltılacak.

Borçlanmanın ortalama vadesi artırılacak, borçlanma kompozisyonunda sabit getirili ve Türk lirası cinsi enstrümanlara ağırlık verilecek.

İtfa profilinin dengeli dağılımını sağlamak amacıyla değişim ihaleleri etkin bir borç yönetimi aracı olarak kullanılacak.

Esnafa vergi muafiyeti

Vergisel düzenlemeler kapsamında, geliri düşük olan küçük esnafa vergi muafiyeti sağlanacak. Basit usulde vergilendirilen berber, kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, marangoz, kaportacı, lastikçi, tornacı, çay ocağı işleticisi, terzi, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnaf gelir vergisinden muaf tutularak, beyan yükümlülükleri kaldırılacak.

Vergi Usul Kanunu, gönüllü uyumu teşvik edecek şekilde güncellenecek. Elektronik defter ve elektronik belge uygulamalarına dahil edilecek mükellef grupları kademeli olarak artırılacak. Tüm mükellefleri kapsayacak şekilde 7/24 hizmet verebilen “Türkiye Dijital Vergi Dairesi” uygulaması hayata geçirilecek. Teknolojik yeniliklerden yararlanmaya devam edilecek, “Dijital Vergi Asistanı” sistemi oluşturulacak. Çifte vergilendirmeyi önleme anlaşmaları revize edilecek.

Uluslararası yatırımcıların birden fazla ülkeyi ilgilendiren vergisel sorunlarının çözümünde diğer ülkelerle “Karşılıklı Anlaşma Yöntemi” kullanılacak.

Mükellef ve idare açısından vergisel öngörülebilirliği artıran transfer fiyatlandırmasına ilişkin peşin fiyatlandırma anlaşmaları yaygınlaştırılacak. Kamuya süresinde ödenmeyen borçların tek bir idare tarafından tahsil edilmesi sağlanacak.

Dijital Vergi Denetimi Sistemi geliştirilerek, vergi iade incelemeleri dahil olmak üzere inceleme süreleri kısaltılacak. Standartlara dayalı, öngörülebilir ve haksız rekabetin önlenmesini sağlayan denetim modelleri uygulanacak.

Bunları da beğenebilirsin
Yorumlar
PGlmcmFtZSB3aWR0aD0iMTAwJSIgaGVpZ2h0PSIxMDAlIiBzcmM9Imh0dHA6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZW1iZWQvajhsU2NITzJtTTAiIGZyYW1lYm9yZGVyPSIwIiBhbGxvd2Z1bGxzY3JlZW4+PC9pZnJhbWU+